Telefon +47 90082101
Adresse Kirkegata 20, 0153 Oslo

BLI MEDLEM

Vi søker å være et nettverk for CIO i store virksomheter i Norge

CIO er muligens for snever betegnelse da CIO i tillegg til fullt ansvar for IKT har tilleggsområder under sin portefølje. Flere begynner å få andre betegnelser som COO/CTO/CDO etc.

Uavhengig av innhold i funksjonen så adresses det et behov for et møtepunkt hvor;

  • Komplekse problemstillinger innen forretningsutvikling adresseres
  • Fremtid og utvikling av egen forretning
  • Personell og utvikling av disse
  • Sourcing hvori inngår teamutvikling på tvers av kulturer
  • Innkjøpsmetoder og juss

Det uttrykkes behov for å møte likesinnede som sitter i store organisasjoner, med store staber innen ulike forretningsområder. Da konkurranse oppleves å komme fra helt nye aktører er åpenhet og nysgjerrighet for hvordan andre bransjer utvikler seg til stede.

Et samlingspunkt hvor interessante og relevante temaer diskuteres etterlyses. Gjerne med interessante personligheter som innledere,- med andre utgangspunkt (Historikere, antropologer etc) enn CIO.

Man ønsker å høre andre CIO sine erfaringer med ulike initiativ. Gjerne bedrifter som har vært tidlig ute med nye løsninger, sourcing, innkjøp etc. Dernest å kunne diskutere disse erfaringene.

Metoder og prosesser for å oppnå resultat, samt mere formelle strukturer (Gouvernance) søker man å høre om, samt dele erfaringer.

1aa

Temabesøk hos medlemmers bedrifter er populært.

Kompetanseutvikling som en kjerne, betyr i praksis å få egen stab til å takle nye utfordringer som kommer hurtigere og hurtigere. Både uformell og formell utvikling etterlyses.

Vi søker medlemmer som ser verdi av å bygge et nettverk med likesinnede. Vi tror at du er leder i en av Norges 150 største organisasjoner.

Vennligst kontakt Jens Petter Mathisen på jenspetter@cionetwork.no eller via telefon +47 90082101 hvis du har spørsmål.