Telefon +47 90082101
Adresse Kirkegata 20, 0153 Oslo

SAMHANDLING OG PARTNERE

CIO Executive Network vil søke aktivt samarbeide med fagmiljø innen akademia.

Internasjonale CIO nettverk ønskes tilknyttet for å hente internasjonale miljø. Det samme med forskning og analyseselskap som er relevante for nettverket.

Innovasjon og lederutviklingsmiljøer søkes det relasjon med,- for å få inspirasjon og dele erfaringer med.

Partnere innen teknologi og ledelse er naturlige samarbeidspartnere. Vi søker å tilknytte oss ledere fra disse partnerne på arrangement og dialogbasis.