«Skal vi løse samfunnsutfordringene, trenger vi samarbeide på tvers av disipliner og områder»*

Mann ser på skjerm

Uttalelsen er rettet mot utfordringene anvendt forskning og grunnforskning har, men adresserer hvordan oppdagelser og oppfinnelser, vitenskap og teknologi gjensidig påvirker hverandre.

De samme tanker ligger bak opprettelsen av CIO Executive Network. Vi har sett at utveksling av erfaringer og deling av kompetanse er nødvendig i en tid hvor hastigheten på endringene akselerer.

Formelle møter og det uformelle nettverket med andre ledere, vet vi bidrar til positiv erfaringsutveksling.

Personer spiser

Vi tror på transparente agendaer, og samhandling. Nettsteder og temakonferanser vil by på møteplasser for dialog og diskusjon. For å oppnå åpenhet og deling, vil nettstedene kun være åpne for medlemmer og utvalgte partnere.

Internasjonal vinkling og inspirasjon er naturlig. Det samme er miljøer hvor innovasjon og endringsledelse dyrkes.

 

John-Arne Røttingen, adm dir Forskningsrådet*

Personer diskuterer foran PC