Ledere av IKT funksjonen(CIO,COO,CDO) tilbys et forum hvor kompetanse og erfaringsutveksling deles. Inspirasjon og suksesser fra kollegaer diskuteres.

Hender

Et sunt skråblikk på aktuelle temaer fra egne og eksterne foredragsholdere, hvor vi inviterer til diskusjon.

Formålet er å utvikle egen kompetanse. Vi vil bidra til utvikling av lederegenskaper hos andre i egen organisasjon, samt kollegaers.

Vi søker de 150 mest IT intensive/største organisasjonene i Norge, hva enten man er i privat, offentlig eller akademisk virksomhet.

Program og innhold utvikles sammen med et «Advisory Board» bestående av 5 CIOs, som i samarbeide med ledelsen av CIO Executive Network utvikler programmet på årlig basis.

Person står på scenen

Nettverket vil støtte ideelle organisasjoner som ønsker samfunnsutvikling og kompetanseutvikling i tråd med initiativ som «Lær kidsa koding» med ressurser og donasjoner.

Det skal søkes dialog med samfunnsutviklingsprogram som «Digitaliseringsrådet» og andre private eller offentlige tiltak som nettverket har interesse i.

Computerworld vil styrke nettverket og være et organ for å klargjøre CIO Agenda overfor samfunnet. Teknologipartnere er naturlige diskusjonspartnere, og vil inviteres til bordet gjennom tema og lederkonferanser.

Personer sitter i konferanse