CIO Executive Network skal ha en agenda som settes av Advisory Board, som består av 5 CIOs og representanter fra Akademia.

Fingrer på nettbrett

Hvert medlem I Executive Network har adgang til faste arrangementer 3x pr år. I tillegg avholdes årsmøte med festmiddag.

Du får tilgang til alle Computerworld sine arrangementer fritt, samt alle publikasjoner.

Et kvartalsvis nyhetsbrev vil distribueres sammen med CIO redaksjonen i Computerworld. Computerworld har en egen redaksjon rundt temaer som er relevante for CIOs. Medlemmer vil inviteres til dialog med redaktør.

Du vil inviteres til de nettsteder CIO Executive Network etablerer, for dialog med dine kollegaer i nettverket. Her vil du finne foredrag og informasjon om tidligere og kommende arrangementer.

Person med mobil

Nettverket er medlemsstyrt, noe som vil medføre at administrasjonen vil bistå og støtte andre aktiviteter som medlemmene prioriterer, inklusive samarbeide med andre nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Nettverket vil søke aktivt partnere innen ledelse og teknologiutvikling. Andre naturlige partnere innen kompetanseutvikling og temaer som er relevant for medlemmene vil inviteres til dialog og temamøter.

Medlemsavgift er kr 24 500,- +m.v.a som løper 12 måneder pr. avtaleperiode.

Person med notatbok